Job Offers

Personal Care Worker/Assistant x 3 (Polish speaking)

Poszukujemy trzech osób na stanowisko Personal Care Worker/Assistant do pracy z naszymi klientami polskiego pochodzenia w Melbourne, w Wiktorii.

Opis stanowiska:

Pomaganie osobom starszym i niepełnosprawnym w ich własnych domach, poprzez asystowanie w obowiązkach i zadaniach domowych oraz wspieranie fizycznego, społecznego i emocjonalnego aspektu życia naszych klientów. Praca w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin. Zapewniamy niezbędne szkolenia. Rozważymy sponsorowanie wizy dla odpowiednich kandydatów będących już w Australii.

Wymagania:

 • aktualne prawo jazdy
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • dobra komunikacja interpersonalna
 • ciepła i cierpliwa postawa
 • silna etyka pracy
 • pełne szczepienie przeciw Covid-19
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności
 • aktualny kurs Practical First Aid & CPR Course (pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej)
 • doświadczenie nie jest wymagane, ale wysoko cenione
 • pożądane Cert III Individual Support, Age Care, Home Care or Disability (lub równoważne)
 • referencje x2

Korzyści:

 • elastyczne godziny pracy
 • możliwości szkoleń
 • konkurencyjne stawki płac, dwutygodniowa struktura płac

Więcej informacji:

Bożena Iwanowski, CEO – info@pccv.org.au or reception@pccv.org.au

Wersja PDF: Personal Care Worker/Assistant x 3 (Polish speaking) – PL

 


 

Personal Care Worker/Assistant x 3 (Polish speaking)

We are seeking 3 Personal Care Workers/Assistants to work with our clients of Polish  descent in Melbourne, Victoria.

The role:

Helping older people and people with disabilities live better in their own homes by assisting them with a range of domestic duties, household tasks as well as supporting the physical, social and emotional wellbeing of our clients. Part-time and full-time shifts available. We     provide necessary training and will consider Visa sponsorship for suitable onshore candidates.

Requirements:

 • current drivers’ licence
 • good command of Polish and English
 • good interpersonal communication skills
 • warm and patient demeanor
 • strong work ethics
 • fully Covid-19 vaccinated
 • Current National Police Check
 • Current Practical First Aid & CPR Course
 • Experience not required however highly regarded
 • Cert III Individual Support, Age Care, Home Care or Disability or equivalent desirable
 • Two professional references

Benefits:

 • Flexible hours of work
 • Training opportunities
 • Competitive rates of pay, fortnightly pay structure

Enquiries:

Bożena Iwanowski, CEO – info@pccv.org.au or reception@pccv.org.au

Wersja PDF: Personal Care Worker/Assistant x 3 (Polish speaking) – ENG

 

Work with us!